Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

 

Voor reacties

 

 

Het Schild

 

Beschrijven (Blazoeneren)

 

Wat wordt er van het schild beschreven?

 

1

Het Schild

 

 

 

 

 

Het schild wordt afziend beschreven.
Wat wil zeggen rechts = links (sinister) en links = rechts (dexter).
Het best kan men een schild voor zich houdend, voor een spiegel beschrijven.
Dit voorkomt verwisseling van rechts en links.


links = rechts

 

 

 

 

a

Het schild (veld)

 

 

 

Het schild (veld) is Van een kleur of metaal.

 

Bijvoorbeeld:

 

 

Schild: Van groen

 

 

 

 

 

 

Staat in die kleur of metaal een figuur (stuk), dan is de beschrijving:
Het schild (veld) In kleur een figuur (stuk) van metaal of
Het schild (veld) In metaal een figuur (stuk) van kleur

 

 

 

Bijvoorbeeld:

 

 

Schild: In groen een verkort en versmald kruis van zilver

 

 

 

 

 

 

Nooit kleur op kleur of metaal op metaal. Dit wordt (eigenlijk) niet als heraldisch beschouwd en wordt wel raadselwapen genoemd. Dit om te raden naar de reden van afwijking.
Komt dit toch voor dan is de beschrijving:
Het schild (veld) Van kleur aangezet van kleur.

 

 

 

 

Bijvoorbeeld:

 

 

Schild: Van groen met een schildhoofd aangezet van rood

 

 

 

 

 

aa

De schildveld verdeling

 

 

 

Om te beschrijven waar een figuur (stuk) op een schild is geplaatst wordt het schild in vakken (kwartieren) verdeeld en van een benaming voorzien.
Dit in voorkomend geval tevens de volgorde van beschrijven:

 

 

 

 

Schildhoofd met 1, hoofdpunt (midden); 2, hoofd rechts; 3; hoofd links
Schildfaas met 4, hartpunt (midden); 5, faas rechts; 6, faas links
Schildvoet met 7, voet midden; 8, voet rechts; 9, voet links

Het middelpunt tussen 1 en 4 heet ereplaats
Het middelpunt tussen 4 en 7 de schildnavel

 

 

 

 

 

Zie verder bij:

 

 

b

De kleuren, metalen en bont

 

 

c

De stukken (figuren, afbeeldingen)

 

Of ga door naar:

 

 

2

De Schilddekking

 

 

 

 

schild
(Nederlands)

l' écu
(Frans)

der Schild
(Duits)

shield
(Engels)

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker