WAZAMAR

Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

 

Voor reacties

 

 

Heraut

 

 


Claes Heinenszoon
Heraut (14e eeuw)

De heraut oefende vanaf de 12e eeuw functies uit met betrekking tot:
- de oorlog (oorlogs- en vredeverklaring en maanbrieven overbrengen),
- steekspelen (signaal tot de strijd geven),
- ridderschap (onderzoek van de titels en adellijke rechten van ridders),
- heraldiek (opstellen van wapenschilden en genealogie)
Pas na zeven jaar assistent (persevant) werd men heraut om dan ooit als hoofd van een groep herauten wapenkoning te worden.
Vanaf de 14e eeuw behoorden de herauten tot de vaste kern van vorstelijke hoven.
Aan het einde van de 18e eeuw verdwenen de herauten.
Mogelijk als gevolg hiervan ontstond het begrip Heraldiek.
Alleen in Engeland en bij kroningsplechtigheden in Nederland en Zweden heeft de heraut nog een functie.

Wapenrok van een heraut (17e eeuw)
wapenrok van een heraut
uit het
Markgraafschap Antwerpen
(17e eeuw)

 

 

 

Claes Heinenszoon,
geb. ca 1340, overl. ca 1414 legde op zeer artistieke wijze de essentiële kentekenen van de geharnaste krijgslieden die deelnamen aan bepaalde veldtochten of toernooien vast in verzamelboeken.
Hij was vanaf ca 1369 met de ambtstitel "Gelre" in dienst van Jean de Chattilon, graaf van Blois en tijdelijk hertog van Gelre tot 1374.
Sinds 1390 was hij met de ambtstitel "Beyeren" in dienst van Albrecht van Beieren, sinds 1390 graaf Willem VI van Holland.
Ook werd hij benoemd tot wapenkoning door de hertog van Brabant met als ambtstitel "Ruyers"
Hij registreerde en verzamelde omstreeks 1400 de volledige wapens van de deelnemers aan het toernooi te Champiègne (1238), het toernooi te Bergen (1310), de veldtocht van Albrecht van Beieren naar Kuinre in Friesland (1396) en aan het beleg van Gorinchem (1402).
Uit 1409 is zijn 'Hollandsche cronika van den heraut' met de wapens van de bisschoppen van Utrecht, de keizers, de graven van Holland en van veertien bekende Nederlanders, met wapendichten.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker